Abdurahmanova, D. M. (2022) “The plot-compositional level of Alisher Navai’s "Leyla Majnun"”, Rashhat-e-Qalam, 2(2), pp. 53-59. doi: 10.56765/rq.v2i2.71.