Abdurahmanova, D. M. (2022). The plot-compositional level of Alisher Navai’s "Leyla Majnun". Rashhat-E-Qalam, 2(2), 53-59. https://doi.org/10.56765/rq.v2i2.71